Advert

Başkan ÖNDEŞ;Suçlular Cezasız Kalmayacak

Germencik Belediye Başkanı Fuat ÖNDEŞ, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin’in uğradığı saldırıyı kınayarak ilçe başkanımıza yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum dedi.

 Başkan ÖNDEŞ;Suçlular Cezasız Kalmayacak
 Başkan ÖNDEŞ;Suçlular Cezasız Kalmayacak Ekspres Aydın
Advert

Ya­kı­şık­sız Sal­dı­rı Si­ya­se­tin Hiç Bir Ye­rin­de Ol­ma­ma­lı­dır.

 

Germencik Belediye Başkanı Fuat ÖNDEŞ; “Şid­det hiç bir zaman ha­ya­tı­mız­da yerİ ol­ma­yan dav­ra­nış­lar­dan biri ol­muş­tur. Gerek sos­yal ya­şan­tı­mız­da ge­rek­se si­ya­si ya­şan­tı­lar­da sağ­lık­lı bir ha­ya­tın sür­dü­rü­le­bil­me­si, ko­nu­şu­la­rak, ortak pay i deyi bu­la­rak hu­zur­lu ha­ya­tı önü­mü­ze ge­ti­re­cek­tir.

Suç­lu­la­rın Ce­za­sız Kal­ma­ya­ca­ğı, Ada­le­ti­mi­ze Olan Gü­ve­ni­mi­ze İnan­cı­mız­dan­dır


Germencik Belediye Başkanı Fuat ÖNDEŞ;"Kav­ga­lar sözün dı­şı­na çık­ma­ma­lı fi­zik­sel ola­rak ha­ya­ta ge­çi­ril­me­me­li. Hele ki va­tan­da­şları­mı­zın re­fa­hı için si­ya­si olarak yapılan  ça­lış­ma­lar hiç bir zaman şid­det­le ya­pıl­ma­ma­lı­dır. İlçe baş­ka­nı­mız sayın Polat Bora Mer­sin'e ya­pı­lan bu hain ve ya­kı­şık­sız sal­dı­rı si­ya­se­tin hiç bir ye­rin­de ol­ma­ma­lı­dır.Suç­lu­la­rın ce­za­sız kal­ma­ya­ca­ğı, ada­le­ti­mi­ze olan gü­ve­ni­mi­ze inan­cı­mız­dan­dır. Bu tür dav­ra­nış­lar ya­kı­şı­ğı ol­ma­yan ka­bul­le­ni­le­me­yecek ha­re­ket­ler­dir. Baş­ka­nı­mı­za ya­pı­lan bu sal­dı­rı­yı şid­det­le kı­nı­yor, suç­lu­la­rın bir an önce ada­let önün­de hesap ver­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum”dedi.

 

Polat Bora Mer­sin Germencik Belediye Başkanı Fuat ÖNDEŞ Başkan ÖNDEŞ;Suçlular Cezasız Kalmayacak Chp Efeler İlçe Başkanlığı
Advert
Sende Yorumla
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İşte corona virüs mutasyonunun görülüğü 2 şehir!
İşte corona virüs mutasyonunun görülüğü 2 şehir!
 Market ve internet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor!
Market ve internet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor!