Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert
Advert

REKABETTE DAHA GÜÇLÜ VE DAHA HIZLI BÜYÜYEN BİR BANKACILIK SİSTEMİ İSTİYORUZ*

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, TBMM Genel Kurulu nda kabul edilen Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda yapılan değişiklik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

REKABETTE DAHA GÜÇLÜ VE DAHA HIZLI BÜYÜYEN BİR BANKACILIK SİSTEMİ İSTİYORUZ*
REKABETTE DAHA GÜÇLÜ VE DAHA HIZLI BÜYÜYEN BİR BANKACILIK SİSTEMİ İSTİYORUZ* Ekspres Aydın
Advert

Uluslararası rekabette daha güçlü, daha hızlı ve daha sağlıklı büyüyen bir bankacılık sistemi
hedeflediklerini dile getiren AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı
Mustafa Savaş, "5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nda, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda
ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda değişiklik yaptık. Toplam 41
maddeden oluşan bir düzenleme bu. İleride karşılaşılması muhtemel risklere karşı uluslararası
uygulamalar da dikkate alınarak yeni düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu düzenlemelerle
sermaye piyasalarındaki ürünlerin çeşitliliğini de artırarak derinlik kazandırıyor, yatırımcının
hak ve menfaatlerini de koruyoruz"dedi.

*ULUSLARARASI DÜZENLEMELERLE UYUMLU HALE GETİRDİK*

5411 sayılı Bankacılık Kanununda, Bankaların grup bazında kredi risklerinin takibinde önem
taşıyan risk grubu tanımının genişletildiğinin altını çizen Mustafa Savaş, risk gruplarının
Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan standartlarla uyumlu hale
getirilmesi için denetim otoritesine yetki verildiğini söyledi. 
Türk bankacılık sistemi içinde risklerin büyük bir bölümünün mevduat bankaları tarafından
üstlenildiğine dikkat çeken AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, ";Bu riskin kalkınma
ve yatırım bankacılığı ile katılım bankacılığı tarafından da paylaşılmasını istiyoruz.
Dünyadaki örneklerine bakıldığında bu bankacılık türlerinin son yıllarda büyük gelişme
kaydettiği görülüyor. Ama ülkemiz bu konuda istenilen payı alamıyor. Buna yönelik
düzenlemeler hayata geçirdik" diye konuştu. 

2 TRİLYON DOLARI AŞAN VARLIK BÜYÜKLÜĞÜNDEN DAHA FAZLA PAY
ALMAK İSTİYORUZ*

2017 yılsonu verilerine göre, dünya genelinde faizsiz finans varlıklarının toplam değerinin 2
trilyon doları aşmış olduğuna vurgu yapan Mustafa Savaş, bu rakamın önümüzdeki on yıl
içerisinde 3 trilyon doları geçmesini beklediklerini, şu an itibariyle Türkiye’nin Dünya
Katılım Bankacılığından aldığı payın 2018 yılı verileriyle sadece yüzde 3 civarında olduğunu
belirtti. 
Faizsiz Bankacılık sisteminin; Güneydoğu Asya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar
çok geniş bir coğrafyada uygulandığının altını çizen Savaş,"Bu yüzde % lük pay çok düşük biroran. Katılım bankacılığının ekonomik büyümeye daha fazla katkı sunacak şekilde yeni
düzenlemelerin hayata geçirilmesi önemliydi. Genel Kurulda kabul edilen düzenlemeyle,
katılım bankacılığının ürün ve hizmetlerinin uluslararası örneklerle uyumlu bir şekilde
gelişme göstermesi hedefleniyor. Katılım bankalarının çalışma prensiplerine uygun ürün ve
hizmet çeşitliliğinin artırılmasına yönelik 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda değişiklik
yaptık. Diğer taraftan, mevduat veya katılım fonu kabul etme yetkileri bulunmayan, kredi
kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve özel kanunlarla kendilerine verilen
görevleri yerine getiren kalkınma ve yatırım bankalarının da sunacağı ürün ve hizmet
yelpazesini çeşitlendirilerek Katılım Bankacılığına benzer şekilde ekonomik büyüme
amaçlıyoruz. Bütün bu düzenlemelerle kalkınma ve yatırım bankacılığı ile katılım bankacılığı
daha aktif hale getiriliyor şeklinde açıklamalarda bulundu. 

*MEVDUAT BANKALARIMIZ GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR*
Türk bankacılık sistemi içinde risklerin büyük bir bölümünün mevduat bankaları tarafından
üstlenildiğini söyleyen AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı
Mustafa Savaş, 2005 yılında yürürlüğe giren ve bankacılık sistemin gelişmesine önemli katkı
sağlayan 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile çok güzel neticelerin elde edildiğini ifade etti.
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından bankacılık sisteminin başarılarına yönelik
açıklamalarda bulunan Mustafa Savaş, "2005 ile 2019 arasındaki karşılaştırma bizler
açısından önemli bir gösterge. 2005 yılı itibarıyla sektörün toplam aktifleri 397 milyar TL
iken bu rakam 2019 yılsonu itibarıyla 4.5 trilyon TL‘ye çıktı. Toplam kredileri 153 milyar TL
den 2.7 trilyon TL ye, özkaynakları 54 milyar TL’den 492 milyar TL’ye, karlılığı ise 5.7
Milyar TL’den 49.7 milyar TL’ye yükseldi. Amacımız bu rakamları çok daha yukarılara
çekmek" dedi. 

*BANKACILIK SİSTEMİMİZİN TEMELLERİ ÇOK SAĞLAM*
2019 yılsonu itibarıyla Bankacılık Sektörünün sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 18,43;
kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 5,33 olarak gerçekleştiğini kaydeden TBMM KİT
Komisyonu Başkanı Savaş, "Bu rakamlar da göstermektedir ki ekonomimize yapılan
saldırılara rağmen Bankacılık sistemimiz sağlam temeller üzerindedir. Türk bankacılık
sektörünün bilanço büyüklüğünün Gayri Safi Milli Hasılaya oranı, 2005 yılı sonunda yaklaşık
yüzde 84 iken, 2019 yılı sonunda bu oran yaklaşık yüzde 105’e yükselmiştir. Bankacılık
sektörünün bilanço büyüklüğünün Gayri Safi Milli Hasılaya oranının artması, sektörün daha
hızlı büyüdüğünü açıkça göstermektedir” dedi. Mevcut kanunların, hazırlandığı dönemler
açısından sistemin önünü açan iyi düzenlemeler olduğunu ifade eden Savaş, “Finansal
sistemde yaşanan hızlı gelişim, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artması, sisteme erişim
kanallarının çeşitlenmesi nedeniyle yeni düzenlemelere gerek vardı. Çünkü ihtiyaçları tam
olarak karşılayamayan düzenlemelerin revize edilerek finansal sistemin daha etkin ve dinamik
bir yapıya kavuşturulması gerekiyordu. Biz de bu değişiklikle bunları hedefliyoruz" diyerek
kanundaki değişikliğin gerekçesini belirtti. 


*SERMAYE PİYASALARINDA ÜRÜN ÇEŞİTLENECEK, FİNANSAL DERİNLİK
ARTACAK*

Türkiye’de daha güçlü bir ekonomik altyapı inşa etmek için sermaye piyasalarındaki ürünlerin
çeşitlendirilmesi ve finansal derinliğin artırılması gerektiğine dikkat çeken Mustafa Savaş,
"Sermaye piyasası mevzuatımız da bu kapsamda yeni ekonomi programımızda vurgu yapılan
finansal mimariye uygun şekilde revize edildi. Piyasanın güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı ve
rekabetçi bir ortamda gelişmesi temin edilecek. Ayrıca, sağlıklı ekonomik büyüme için
finansman yükünün, para piyasalarıyla sermaye piyasaları arasında dengeli bir şekilde
dağılmasını istiyoruz. Ülkemizde, finansal sektörün aktif büyüklüğü Gayrisafi Milli
Hasıla’nın yaklaşık yüzde 120’si düzeyindedir. Sermaye piyasasının payı ise yaklaşık yüzde
10 oranındadır. Türkiye’de sermaye piyasasının toplam finansal büyüklükten aldığı pay
istenilen düzeyde değildir. Bütün bunlara neşter vuracak bir düzenleme gerçekleştiriyor şeklinde
değerlendirmede bulundu.
AK Parti’nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemesiyle birlikte, sermaye
piyasası ürün ve hizmetlerinin altyapısı hazırlanırken, buna bağlı olarak teminat yönetim
sözleşmesi, kitle fonlama ve proje finansmanı gibi uygulamalar da hayata geçirilmiş olacak. 

*KÜÇÜK YATIRIMCIYA BÜYÜK PROJELERE KATILMA İMKANI*
Kanunda yapılan düzenlemeyle Sermaye Piyasası Kuruluna; kitle fonlama platformlarına
ilişkin düzenleme yapması için yetki verildiğine dikkat çeken AK Parti Milletvekili Mustafa
Savaş,"Dünya uygulamaları örnek alınmak suretiyle ülkemizde de benzeri şekilde yatırım
kuruluşlarının proje finansmanı konusunda faaliyette bulunması ve proje finansman fonları
kurabilmelerine imkan sağlıyoruz. Bu kapsamda, uzun vadeli ve yoğun sermaye isteyen
yatırımların finansmanının sağlanması amacıyla proje finansman fonu ve projeye dayalı
menkul kıymetlere ilişkin düzenleme getirildi. Küçük yatırımcıya, fonlar üzerinden büyük
projelerin gelirlerine dolaylı olarak katılma hakkı sunduk" dedi. 
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun değişikliğiyle birlikte, Sermaye Piyasası
mevzuatını sadeleştirerek, şirketlerin mevzuat maliyetlerinin azaltılmasına ve finansal yeniden
yapılandırma süreçlerinin kolaylaştırılmasına imkan sağladıklarını dikkat çeken Savaş,
değişen kanunla, Bankacılık sektöründe ve sermaye piyasalarında işlenen ihlallerin tespit
edilmesi, tedbirlerin uygulanması; idari, hukuki, cezai yaptırımların etkinliğinin sağlanması
ve caydırıcılığının artırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

REKABETTE DAHA GÜÇLÜ VE DAHA HIZLI BÜYÜYEN BİR BANKACILIK SİSTEMİ İSTİYORUZ AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş
Advert
Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÜMMET AKIN’A İLK TESPİTTE YALNIZCA İKİ DOSYADAN 1 MİLYON TL KAMU ZARARI
ÜMMET AKIN’A İLK TESPİTTE YALNIZCA İKİ DOSYADAN 1 MİLYON TL KAMU ZARARI
İzmir'de kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü