Reklamı Geç
Advert
Advert

TATLI DİLİ GÜLER YÜZÜ 19 YAŞINDAKİ FERDİ'Yİ GENÇ YAŞTA İŞLETMECİ YAPTI

İşlet­mec­ili­ği­ni aile­sin­den dev­ra­lan Ferdi TAŞ­KA­PU iş­let­me­de yap­tı­ğı bir çok ye­ni­lik­ler ile müş­te­ri­le­rin dik­ka­ti­ni çek­me­yi ba­şa­ran Ferdi TAŞ­KA­PU çev­re­sin­de ya­şı­nın genç ol­ma­sı,tatlı dili ve güler yüzü ile dik­kat çek­me­yi ba­şar­dı.

TATLI DİLİ GÜLER YÜZÜ 19 YAŞINDAKİ FERDİ'Yİ GENÇ YAŞTA İŞLETMECİ YAPTI
TATLI DİLİ GÜLER YÜZÜ 19 YAŞINDAKİ FERDİ'Yİ GENÇ YAŞTA İŞLETMECİ YAPTI Ekspres Aydın
Advert

Ka­ra­ova Ma­hal­le­si Aktur Cad­de­sin­de Ferdi Res­to­ran,Cafe ve Mar­ket Aile iş­let­me­ci­li­ği­ni yak­la­şık 29 yıl­dır ça­lış­tı­ran Taş­ka­pu aile­si iş­let­me­yi çevre halkı ta­ra­fın­dan çok se­vi­len,güler yüzü ve tatlı di­liy­le gö­nül­le­re taht kuran 19 ya­şın­da­ki genç iş­let­me­ci Ferdi Taş­ka­pu’ya dev­ret­ti.


DEDE’DEN TORUN’A İŞLET­MECİLİK
Ka­ra­ova Ma­hal­le­si Aktur Cad­de­sin­de Fay­sal DEMİR ta­ra­fın­dan açı­lan Ferdi Res­to­ran,Cafe ve Mar­ket Aile iş­let­me­ci­li­ği dede’den to­ru­na kaldı.


İşlet­meci­li­ği­ni aile­sin­den dev­ra­lan Ferdi TAŞ­KA­PU iş­let­me­de yap­tı­ğı bir çok ye­ni­lik­ler ile müş­te­ri­le­rin dik­ka­ti­ni çek­me­yi ba­şa­ran Ferdi TAŞ­KA­PU çev­re­sin­de ya­şı­nın genç ol­ma­sı,tatlı dili ve güler yüzü ile dik­kat çek­me­yi ba­şar­dı.


Genç iş­let­me­ci Ferdi TAŞ­KA­PU,tek­no­lo­ji’ye de ayak uy­du­ra­rak Ku­şa­da­sı’nda trend­yol’un ilk tes­li­mat nok­ta­sı ol­ma­yı ba­şar­dı,aynı za­man­da yemek se­pe­ti ve getir yemek uy­gu­la­ma­la­rı ile Ku­şa­da­sı­nın ta­ma­mı­na hiz­met ver­me­ye devam eden Ferdi Free shop iş­let­me­ci­si Ferdi TAŞ­KA­PU müş­te­ri­le­ri­mi­ze hiz­met et­me­nin sı­nı­rı yok,ye­ni­lik­le­re daima açı­ğız”dedi.


Genç iş­let­me­ci Ferdi TAŞ­KA­PU” iş­let­me­sin­de Pide çe­şit­le­ri,Lah­ma­cun,Pizza,Or­tak­lar Çöp­şiş,Öde­miş Köfte,Ma­ni­sa Ke­ba­bı,gibi bir çok ız­ga­ra ve sulu kebap çe­şit­le­ri ile hiz­met ver­dik­le­ri­ni bun­la­rın ya­nın­da Mar­ket,Gıda,Meş­ru­bat,Tekel ürün­le­ri,Ga­ze­te ve Su gibi bir çok ürü­nü­de bu­lun­du­ru­yor.

TATLI DİLİ GÜLER YÜZÜ 19 YAŞINDAKİ FERDİ'Yİ GENÇ YAŞTA İŞLETMECİ YAPTI Ferdi TAŞ­KA­PU DEDE’DEN TORUN’A İŞLET­MECİLİK Fay­sal DEMİR Ferdi Res­to­ran Cafe ve Mar­ket Aile iş­let­me­ci­li­ği Pide çe­şit­le­ri Lah­ma­cun Pizza O
Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL ZİYARET
KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL ZİYARET