Advert

TATLI DİLİ GÜLER YÜZÜ 19 YAŞINDAKİ FERDİ'Yİ GENÇ YAŞTA İŞLETMECİ YAPTI

İşlet­mec­ili­ği­ni aile­sin­den dev­ra­lan Ferdi TAŞ­KA­PU iş­let­me­de yap­tı­ğı bir çok ye­ni­lik­ler ile müş­te­ri­le­rin dik­ka­ti­ni çek­me­yi ba­şa­ran Ferdi TAŞ­KA­PU çev­re­sin­de ya­şı­nın genç ol­ma­sı,tatlı dili ve güler yüzü ile dik­kat çek­me­yi ba­şar­dı.

TATLI DİLİ GÜLER YÜZÜ 19 YAŞINDAKİ FERDİ'Yİ GENÇ YAŞTA İŞLETMECİ YAPTI
TATLI DİLİ GÜLER YÜZÜ 19 YAŞINDAKİ FERDİ'Yİ GENÇ YAŞTA İŞLETMECİ YAPTI Ekspres Aydın
Advert

Ka­ra­ova Ma­hal­le­si Aktur Cad­de­sin­de Ferdi Res­to­ran,Cafe ve Mar­ket Aile iş­let­me­ci­li­ği­ni yak­la­şık 29 yıl­dır ça­lış­tı­ran Taş­ka­pu aile­si iş­let­me­yi çevre halkı ta­ra­fın­dan çok se­vi­len,güler yüzü ve tatlı di­liy­le gö­nül­le­re taht kuran 19 ya­şın­da­ki genç iş­let­me­ci Ferdi Taş­ka­pu’ya dev­ret­ti.


DEDE’DEN TORUN’A İŞLET­MECİLİK
Ka­ra­ova Ma­hal­le­si Aktur Cad­de­sin­de Fay­sal DEMİR ta­ra­fın­dan açı­lan Ferdi Res­to­ran,Cafe ve Mar­ket Aile iş­let­me­ci­li­ği dede’den to­ru­na kaldı.


İşlet­meci­li­ği­ni aile­sin­den dev­ra­lan Ferdi TAŞ­KA­PU iş­let­me­de yap­tı­ğı bir çok ye­ni­lik­ler ile müş­te­ri­le­rin dik­ka­ti­ni çek­me­yi ba­şa­ran Ferdi TAŞ­KA­PU çev­re­sin­de ya­şı­nın genç ol­ma­sı,tatlı dili ve güler yüzü ile dik­kat çek­me­yi ba­şar­dı.


Genç iş­let­me­ci Ferdi TAŞ­KA­PU,tek­no­lo­ji’ye de ayak uy­du­ra­rak Ku­şa­da­sı’nda trend­yol’un ilk tes­li­mat nok­ta­sı ol­ma­yı ba­şar­dı,aynı za­man­da yemek se­pe­ti ve getir yemek uy­gu­la­ma­la­rı ile Ku­şa­da­sı­nın ta­ma­mı­na hiz­met ver­me­ye devam eden Ferdi Free shop iş­let­me­ci­si Ferdi TAŞ­KA­PU müş­te­ri­le­ri­mi­ze hiz­met et­me­nin sı­nı­rı yok,ye­ni­lik­le­re daima açı­ğız”dedi.


Genç iş­let­me­ci Ferdi TAŞ­KA­PU” iş­let­me­sin­de Pide çe­şit­le­ri,Lah­ma­cun,Pizza,Or­tak­lar Çöp­şiş,Öde­miş Köfte,Ma­ni­sa Ke­ba­bı,gibi bir çok ız­ga­ra ve sulu kebap çe­şit­le­ri ile hiz­met ver­dik­le­ri­ni bun­la­rın ya­nın­da Mar­ket,Gıda,Meş­ru­bat,Tekel ürün­le­ri,Ga­ze­te ve Su gibi bir çok ürü­nü­de bu­lun­du­ru­yor.

TATLI DİLİ GÜLER YÜZÜ 19 YAŞINDAKİ FERDİ'Yİ GENÇ YAŞTA İŞLETMECİ YAPTI Ferdi TAŞ­KA­PU DEDE’DEN TORUN’A İŞLET­MECİLİK Fay­sal DEMİR Ferdi Res­to­ran Cafe ve Mar­ket Aile iş­let­me­ci­li­ği Pide çe­şit­le­ri Lah­ma­cun Pizza O
Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Gazeteci, sunucu ve yazar Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti
Gazeteci, sunucu ve yazar Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”