Advert

TMMOB ÜYELERİ İÇİN YEŞİL PASAPORT TALEBİ

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, pasaport kanununda değişiklik yapılarak TMMOB ve bağlı odalara üye olan mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesini talep etti.

TMMOB ÜYELERİ İÇİN YEŞİL PASAPORT TALEBİ
TMMOB ÜYELERİ İÇİN YEŞİL PASAPORT TALEBİ Ekspres Aydın
Advert

Meslekte 15 yılı dolduran avukatlara yeşil pasaport verilmesi düzenlemesinin ardından bir talep
de mimar ve mühendisler için geldi. CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi
Süleyman Bülbül, TMMOB ve bağlı odalara üye olan ve en az on beş yıl kıdemi bulunan
mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifi verdi.
3 MADDELİK GEREKÇE
Bülbül teklifin gerekçesinde şunları belirtti:
Pasaport Kanununun 14. maddesi ile hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilecek kişiler
arasında Devlet memurları ve diğer kamu görevlileridir. TMMOB Anayasa’nın 135.
maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur ve kamu görevi
yapmaktadır.
Mühendisler, üretim yapan ve katma değer sağlayan bir meslek grubudur. Dolayısı ile üretilen
ürünleri satıp, pazarlayıp ve yurt dışında üretilen katma değerli ürünleri ülkemize getiren
mühendislerin ülke ekonomisi açısından önemi büyüktür. Ülkemizde belirli bir ihracat rakamını
geçen sanayicilere yeşil pasaport verilirken mühendislere yeşil pasaport hakkı verilmemesi
hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.
Mühendisler ve mimarlar, çevre ve kentleşme uygulamalarında da önemli görevler üstlenmekte
ve bu hizmetin denetiminde de yetki kullanmaktadırlar. Yine bu meslek gruplarının yurt dışında
yapılan panel ve konferans gibi eğitim faaliyetlerine katılmaları çağın gereklerine göre
kendilerini yetiştirmeleri, yeni teknoloji ve uygulamaların edinilmesinde önemlidir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Pasaport Kanununda değişiklik yapılarak TMMOB ve bağlı odalara üye olan ve
en az on beş yıl kıdemi bulunan mühendis ve mimarlara, haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve
Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması
kaydıyla hususi damgalı pasaport verilebilir. Mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport
alma hakkı tanınması ve TMMOB ve bağlı odaların üyelerinin diğer kamu hizmeti veren
meslekler ile eşit bir şekilde bu haktan faydalanmaları amaçlanmıştır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.

PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A)
fıkrasına dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
‘’TMMOB ve bağlı odalara üye olan ve en az on beş yıl kıdemi bulunan mühendis ve
mimarlara haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı
soruşturma veya kovuşturma bulunmaması kaydıyla hususi damgalı pasaport verilir’’
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Advert
Yorum
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Gazeteci, sunucu ve yazar Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti
Gazeteci, sunucu ve yazar Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”
Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var”